Uroczystość nadania Ks. Proboszczowi Kierasowi tytułu Hnorowego Obywatela Miasta Piekary Śląskie

menu