Powitanie i objęcie parafii przez Ks.Proboszcza Dariusza Borowca

menu