Pielgrzymki

 

PIELGRZYMKA MĘŻCZYZN I MŁODZIEŃCÓW DO MATKI BOSKIEJ PIEKARSKIEJ

 

ostatnia niedziela maja

 

 

PARAFIALNA PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

 

5-dniowa odbywa się po zakończeniu roku szkolnego na samym początku wakacji letnich

 

 

ŚLUBOWANA PARAFIALNA PIESZA PIELGRZYMKA DO MATKI BOSKIEJ PIEKARSKIEJ

 

ostatnia sobota sierpnia

 

 

PIELGRZYMKA KOBIET I DZIEWCZĄT DO MATKI BOSKIEJ PIEKARSKIEJ

 

niedziela po uroczystości Wniebowzięcia NMP

 

 

PARAFIALNA PIELGRZYMKA NA GÓRĘ ŚWIĘTEJ ANNY

 

we wrześniu odpust Podwyższenia Krzyża Świętego

 

 

PARAFIALNE PIELGRZYMKI ŚLADAMI BISKUPA NANKERA

 

do miejsc związanych z życiem i posługiwaniem Sługi Bożego Biskupa Nankera

 

 

PARAFIALNA PIELGRZYMKA ZAGRANICZNA

 

odbywa się w czasie letnich wakacji, jej trasa i termin podawane są na początku nowego roku kalendarzowego.

 

menu