Pielgrzymka chóru ''Św.Barbara'' do kościoła katedralnego Podwyższenia Krzyża Św.w Opolu

menu